Chả cua (100gr) có kèm nước riêu

95,000

Nguyên liệu :

Cua đồng

Tôm thẻ

Trứng gà ta

Danh mục: