Mix Bồ Câu – G5

76,000

Thành phần:

  • Bồ câu (nửa con)
  • Khoai mật
  • Kỷ tử