Mix Bồ Câu – G6

70,000

Thành phần:

  • Bồ câu (nửa con)
  • Bí ngòi
  • Bí đỏ