Mix Tim Heo – C14

31,000

Thành phần:

  • Tim heo (30gr)
  • Bí đỏ
  • Su su