Rau 06

22,000

        Thành Phần

  • Dền Cơm
  • Hành Tây
  • Cà Chua Cam
Danh mục: